Haitta-ainekartoitus Helsinki

Teemme lakisääteiset haitta-ainekartoitukset ja asbestikartoitukset, sekä toimitamme valmiit raportit luotettavasti nopeallakin aikataululla. Meiltä saat asiantuntevaa ja puolueetonta apua kaikissa haitta-ainekartoituksiin liittyvissä asioissa. Jotta voimme tarjota täysin riippumatonta palvelua emme tee purkutöitä itse emmekä suosittele purku-urakoitsijoita.
Kysy lisää, vastaamme nopeasti!

Ota yhteyttä!

  • Kartoituskäynnit nopealla aikataululla
  • Tarkat analyysit ammattilaisen tekemänä
  • Valmiit lausunnot jopa viikossa

Kaikki alkaa kartoituksesta

Ennen korjaus- tai purkutöiden aloittamista on tärkeää selvittää sisältääkö kohteen rakenteet terveydelle haitallisia aineita.

Asbesti- ja haitta-ainekartoituksessa paikallistetaan missä työkohteen rakenteissa sijaitsee asbestia tai muita haitta-aineita. Kartoituksesta laaditaan lausunto, josta selviää haitta-aineiden määrä, laatu, sekä pölyävyysluokka. Kartoituksen tietoja käytetään mm. kirjallista turvallisuussuunnitelmaa laadittaessa.

Rakennuttajan / valvojan / remontoijan vastuu

Uusi lainsäädäntö velvoittaa rakennuttajan tai hanketta valvovan tahon huolehtimaan siitä, että saneeraus- tai purkukohteessa on tehty asianmukainen asbesti- / haitta-ainekartoitus ennen töiden aloittamista. Nykyään myös yksityisen remontoijan on teetettävä haitta-ainekartoitus ennen korjaus- ja purkutöiden aloittamista. Isännöitsijän tulee edellyttää, että haitta-ainekartoitus on tehty ennen saneerausluvan myöntämistä asuinhuoneistolle.

Teemme lakisääteiset kartoitukset ja toimitamme valmiit lausunnot nopeallakin aikataululla. Kysy lisää tai jätä tarjouspyyntö vastaamme nopeasti!

Ota yhteyttä!


Haitta-ainekartoitus on tehtävä kaikkiin ennen vuotta 1994 rakennettuihin rakennuksiin ennen korjaus- ja purkutöiden aloittamista.

Haitta-aine- ja asbestikartoituksessa selvitetään asbestin, sekä muiden haitta-aineiden esiintyminen, määrä, laatu, sekä sijainti kohteessa. Asbestin lisäksi muita kartoituksessa huomioitavia aineita ovat lyijy ja PCB -yhdisteet, sekä PAH -yhdisteet (kivihiilipiki / kreosootti). Kaikkia edellämainittuja haitta-aineita on käytetty hyvin yleisesti rakentamisessa ja altistuminen niille aiheuttaa vakavia terveydellisiä haittoja, kuten syöpää. Suoritamme ammattitaidolla kaikki haitta-ainekartoitukset ja -tutkimukset, sekä toimitamme valmiit raportit toimenpide-ehdotuksineen niin yrityksille, kuin yksityisille.

Betonin hyötykäyttökelpoisuus

Käytössämme on tarvittava kalusto, jolla voimme suorittaa betonin hyötykäyttökelpoisuustutkimukset.

Asbestikartoitus

Asbestikartoituksessa kartoitetaan mahdollinen asbestin esiintyminen rakennuksessa. Samalla kartoitetaan usein myös lyijyn, PAH- ja PCB -yhdisteiden, sekä kreosootin esiintyminen.

Vuoden 2016 asbestilakiuudistus

"Vuoden 2016 alusta voimaan astunut asbestilakiuudistus velvoittaa rakennuttajaa teettämään haitta-ainekartoitukset kaikille ennen vuotta 1994 valmistuneille rakennuksille ennen korjaus- tai purkutöiden aloittamista."